Lista wykroczeń, za które wkrótce otrzymasz 15 punktów karnych

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać już 17 września tego roku, mogą przyprawić większość kierowców o zawrót głowy. Dlaczego? Ponieważ znacząco zwiększa się kara za wykroczenia drogowe, już niedługo można będzie otrzymać aż 15 pkt karnych jednorazowo. To nie jedyna zmiana, która może zmrozić krew zawodowym kierowcom. O tym powinieneś wiedzieć.

Jak było vs. jak będzie

Dotychczas najsurowsza kara za wykroczenie drogowe wynosiła 10 punktów karnych. Od drugiej połowy września ta liczba zwiększy się aż do 15! Takie zaostrzenie przepisów ma skłonić kierowców do bezpieczniejszej i uważniejszej jazdy. Optymizmem nie napawa również fakt, że od końca września zniknie możliwość kasowania punktów, podczas kursów organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Po wprowadzeniu zmian, kierowcy będą mogli liczyć na całkowitą redukcję punktów dopiero po 2 latach od dnia uregulowania mandatu. Tak, dobrze przeczytaliście. Okres redukcji zaczyna się od momentu opłacenia mandatu, a nie popełnienia wykroczenia. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat dwukrotne naruszenie, np. w postaci niezastosowania się do sygnalizacji świetlnej, będzie skutkowało uzyskaniem 30 punktów karnych i utratą prawa jazdy.

Wykroczenia za 15 punktów karnych

Poniżej znajduje się lista wykroczeń, które warto poznać, ponieważ będą skutkowały najwyższą możliwą karą w wysokości 15 punktów karnych. Oto lista przewinień, za które grozi tak surowa kara:

1. Doprowadzenie do katastrowy lub wypadku w ruchu drogowym, sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrowy w ruchu drogowym.

2. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka podobnie działającego.

3. Prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego.

4. Brak udzielenia pomocy ofiarom wypadku.

5. Prowadzenie pojazdu w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego.

6. Omijanie pojazdów, podążających w tym samym kierunku, które zatrzymały się, chcąc ustąpić pierwszeństwa pieszemu na pasach.

7. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio za nim.

8. Nie zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wchodzącemu na pasy lub znajdującemu się na pasach.

9. Nie zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych osobie niepełnosprawnej, osobie o widocznie ograniczonej sprawności ruchowej lub używającej specjalnego znaku.

10. Nie zatrzymanie się do kontroli drogowej uprawnionych służb, nakazujących zatrzymanie się.

11. Nie zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej lub poleceń wydawanych przez kierujących ruchem.

12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70km/h.

13. Nie zastosowanie się do znaków „zakaz wyprzedzania” oraz „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”.

14. Nie zastosowanie się do zakazu omijania opuszczonych zapór i półzapór, wjeżdżanie na przejazd w momencie podnoszenia lub opuszczania rogatek.

15. Nie zastosowanie się do sygnalizacji znajdującej się na przejeździe kolejowym, przy włączonym świetle czerwonym lub urządzeniu nadającym ten sygnał.

16. Naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, w sytuacji kiedy po drugiej stronie brakuje miejsca, by kontynuować jazdę.

17. Poruszanie się w przeciwnym kierunku na drodze ekspresowej lub autostradzie.

18. Przewożenie więcej niż dwójki dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

19. Przewożenie osób pojazdem nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu. Jak również przewożenie osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc, określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Nie ulega wątpliwości, że z roku na rok kary za łamanie przepisów ruchu drogowego przybierają coraz surowsze formy. Nam kierowcom nie pozostaje nic innego, jak zastosować się do wprowadzonych zmian. Miejmy nadzieję, że zaostrzenie przepisów przyczyni się również do zmniejszenia liczby ofiar oraz wypadków na drogach.