>>
Dla kogo przeznaczone są karty paliwowe ?

Karty paliwowe przeznaczone są dla klientów instytucjonalnych – małych , średnich i mikro- przedsiębiorstw oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

>>
Jaką funkcję pełnią Karty Paliwowe?

Karty Paliwowe pozwalają na bezgotówkowe zakupy paliwa oraz innych produktów i usług dostępnych w sieci stacji ORLEN, BLISKA, SHELL, BP oraz AMIC.

>>
Ile jest w Polsce stacji włączonych do programu Flotex ?

Do programu FLOTEX włączonych jest ponad 1700 stacji opatrzonych symbolem FLOTA dla sieci ORLEN i BLISKA, ponad 400 stacji SHELL oraz ponad 500 stacji BP, AMIC ponad 100. Karty SHELL i BP są również akceptowane odpowiednio na LOTOS I CIRCLE K.
Mapa stacji: LINK.

>>
W jaki sposób mogę otrzymać Karty Paliwowe ?

Wystarczy podpisać z nami umowę o wydanie i używanie kart paliwowych.

>>
Jakie dokumenty wymagane są do podpisania umowy?

Dokumenty potrzebne do uzyskania kart paliwowych to NIP, REGON, odpis KRS lub w przypadku osób fizycznych wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pesel, adres zamieszkania oraz wypełniony elektroniczny wniosek o wydanie kart.

>>
Jak mogę nawiązać współpracę z FLOTEX POLSKA?
 • Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym pod numerem 17 85 45 305 (wew 2) , lub z biurem obsługi klienta pod numerem 17 85 45 305 (wew 1) lub

 • wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt -> „zadaj pytanie”

>>
Jakie są rodzaje Kart Paliwowych?

Są 2 typy Kart Paliwowych:

 • Typ S wystawiany na numer rejestracyjny pojazdu,

 • Typ K – wystawiany imiennie na kierowcę lub okaziciela

>>
Czy są karty wydawane na okaziciela ?

Tak, w ramach kart typu K wydawane są karty, gdzie w polu przeznaczonym na imię kierowcy wpisywana jest nazwa firmy, a w polu przeznaczonym na nazwisko wpisywane jest OKAZICIEL.

>>
Jaki typ karty wybrać ?

Karta typu S jest przeznaczona dla firm, w których pojazd używany jest przez wielu kierowców. W sytuacji, gdy kilka pojazdów lub maszyn używanych jest przez jedną osobę można wybrać kartę typu K.

>>
Jak mogę zamówić kartę ?

Kartę flotową można zamówić wypełniając wniosek on-line (nowy klient)  lub samodzielnie po zalogowaniu się na swój profil klienta-w zakładce KARTY, „DODAJ NOWĄ KARTĘ” (domawianie kart).

>>
Ile kosztuje Karta Paliwowowa ?

Jednorazowa opłata za wydanie nowej karty paliwowej uzależniona jest od wielkości floty. Opłata miesięczna za używanie karty wynosi 1 zł netto za sztukę.

>>
Jak długo jest ważna Karta Flotowa ?

Karty flotowe ważne są maksymalnie 3 lata.

>>
Jak długo czekam na Kartę Flotową ?

Karty powinny dotrzeć do Klienta w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

>>
Co to są „pakiety kartowe” ?

Pakiety kartowe są to przyporządkowane do danej karty grupy produktów i usług dostępnych na stacjach. Spis dostępnych produktów w ramach poszczególnych pakietów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTA ->KARTY PALIWOWE.

>>
Czy mogę zmienić Pakiet na karcie ?

Na kartach Orlen, Shell i AMIC można dokonać zmiany pakietu bez konieczności wymiany karty. W przypadku kart BP:

 • zmiana limitu kwotowego nie wymaga wymiany karty

 • zmiana ograniczeń produktowych wymaga wymiany karty

>>
Czy jest możliwość podawania przez kierowców stanu licznika kilometrów ?

Tak, na Państwa życzenie istnieje możliwość bezpłatnego uruchomienia na kartach opcji konieczności podawania stanu licznika kilometrów przy tankowaniu. Jest to dodatkowy instrument kontrolujący wydatki na paliwo. Stan licznika widoczny jest w historii transakcji na portalu internetowym. Obowiązek podawania stanu licznika podczas tankowania leży po stronie kierowcy.

>>
Samochód został przerejestrowany, co z kartą typu S?

Karta ORLEN – należy zamówić nową kartę. Na czas oczekiwania na nową kartę możliwe jest ustanowienie tzw. „ręcznej autoryzacji transakcji” pozwalającej na maksymalnie dwutygodniowe korzystanie z karty po zmianie numeru rejestracyjnego. O zmianie nr rejestracyjnego należy niezwłocznie powiadomić Dział Obsługi Klienta FLOTEX POLSKA, który zgłosi taką zmianę do PKN ORLEN SA.  Karta BP i SHELL – należy powiadomić Dział Obsługi Klienta FLOTEX POLSKA, który wystawi i prześle odpowiednie upoważnienie dla kierowcy. Karta AMIC- należy zamówić nową kartę.

>>
Dlaczego moja karta jest zablokowana ?

Karta może zostać zablokowana:

 • poprzez trzykrotne błędne wprowadzenie kodu PIN,

 • w wyniku braku środków pozwalających na dokonanie transakcji,

 • poprzez zgłoszenie czasowej blokady przez właściciela firmy lub opiekuna Państwa floty. 

>>
Jak mogę odblokować kartę ?

Karta ORLEN i AMIC na skutek wprowadzonego błędnie trzykrotnie kodu PIN jest zablokowana do północy tego samego dnia,  karta BP i SHELL jest blokowana na 24 godziny.  Jeśli karta została zablokowana na skutek braku środków potrzebnych do realizacji transakcji, należy te środki uzupełnić i karty zostają odblokowane automatycznie z chwilą zaksięgowania środków na rachunku.

>>
Jak rozliczane są transakcje ?

Transakcje rozliczane są przedpłatą. Ze środków wpłaconych na indywidualny rachunek Klienta potrącane są kwoty zgodnie ze zrealizowanymi transakcjami. W sytuacji spadku salda o konieczności kolejnego zasilenia konta, FLOTEX POLSKA zawiadamia Klienta mailowo i za pomocą SMS. Oprócz tego Klient ma dostęp do portalu internetowego, gdzie ma możliwość samodzielnego monitorowania m.in. stanu środków na rachunku oraz historii transakcji.

>>
Jak wygląda system fakturowania ?

Faktura zbiorcza za transakcje wystawiana jest przez FLOTEX POLSKA po zakończeniu każdego miesiąca, który zgodnie z umową stanowi okres rozliczeniowy.  Faktura dostępna jest na portalu internetowym tuż po ich wygenerowaniu lub wysyłane na życzenie klienta pocztą.

>>
Jakie informacje zawiera faktura?

Szczegółowe zestawienie wraz z informacjami o transakcjach zawiera załącznik – specyfikacja faktury. Są to :

 • numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,

 • numery rejestracyjne pojazdów,

 • nazwy miejscowości i daty transakcji,

 • nazwy zakupionych produktów,

 • ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,

 • cenę po rabacie,

 • wartość netto i brutto paliw oraz towarów i usług.

Załącznik uwzględnia podział pojazdów na osobowe i ciężarowe, co ułatwia księgowanie i odliczanie podatku VAT.

>>
Jakie parametry na karcie można zmienić?

Dla kart Orlen i Amic można zmienić pakiet i rodzaj pojazdu Osobowy/Ciężarowy. Na karcie BP jedynie rodzaj pojazdu Osobowy/Ciężarowy. Na karcie Shell można zmienić jedynie pakiet.

>>
W jaki sposób mogę zgłosić chęć wprowadzenia zmian na kartach i w moim panelu klienta?

Wszelakie zmiany należy zgłaszać  na adres e-mail: biuro@flotex.pl

>>
Na jaki rachunek dokonujemy wpłat?

Każdy klient posiada odrębny rachunek, którego numer  podany jest w umowie. Numer rachunku bankowego widoczny jest również  po zalogowaniu się na panelu klienta.

>>
Co należy zrobić gdy korzystam z pojazdu zastępczego?

W przypadku pojazdu zastępczego należy drogą mailową wystąpić z prośbą o wprowadzenie ręcznej autoryzacji .

>>
Czy kartą typu „K” mogę tankować wszystkie rodzaje pojazdów?

Kartą typu "K" można tankować wszystkie pojazdy, pamiętając o tym, że jeśli dana karta na okaziciela jest przypisana do pojazdów "O" (osobowych) -to wówczas wszystkie transakcje nawet dokonane pojazdem ciężarowym ("C"), będą wykazane na fakturach jako transakcje dokonane pojazdem osobowym.

>>
Moduł „Flota” w panelu Klienta do czego służy?

Moduł Flota to narzędzie wspomagające pracę zarządzającego flotą (pojazdy, kierowcy, koszty). Odpowiednie oznaczenia w zakładce "przypomnienia"  powiadomią Państwa odpowiednio wcześnie o kończącym się terminie np. ważności badania technicznego, badań lekarskich, ważności ubezpieczenia itp.

>>
Czy istnieje obowiązek podawania numeru rejestracyjnego podczas dokonywania transakcji kartą typu K?

Karty ORLEN : Wprowadzone zmiany w 2013r w przepisach m.in.o podatku VAT  zniosły obowiązek wpisywania numeru rejestracyjnego samochodu firmowego oraz prywatnego na fakturach za paliwo dla  transakcji dokonanych kartą typu K (zmany w rozporządzeniu M.F. z dn.28.03.2011r).  Karty BP  – zamawiając kartę typu K należy wskazać czy numer rejestracyjny ma być podawany czy nie podczas dokonywania transakcji .

>>
Czym jest mobiParking (dotyczy kart ORLEN)?

  • Uniwersalny i intuicyjny system płatności za parkowanie przy  użyciu telefonu komórkowego

• Różne sposoby płatności poprzez: aplikację mobilną i SMS-y

• Powszechny i sprawdzony system, z powodzeniem działający już w ponad 80 miastach na terenie całej Polski – aktualna lista

dostępna na stronie www.mobiparking.pl mobiParking we Flocie

• Rozliczanie opłat za parkowanie razem z wydatkami paliwowymi  

>>
Jak aktywować mobiParking we Flocie?

1. Kontakt klienta Programu FLOTA z FLOTEX POLSKA II
2. Podpisanie Aneksu do Umowy o wydanie i użytkowanie kart flotowych oraz akceptacja regulaminów https://www.flotex.pl/ w zakładce OFERTA (dokumenty do pobrania).
3. Przypisanie na portalu flotowym numerów telefonów kierowców do kart flotowych typu S wystawionych na numery rej. pojazdów, które mają podlegać usłudze.
4. Korzystanie z usługi z wykorzystaniem:
• SMSów przesyłanych na numer 82002 (informacje o sposobie korzystanie w Regulaminach).
• aplikacji mobilnej – konieczne pobranie darmowej aplikacji (Android, iPhone, WindowsPhone) oraz rejestracja w systemie SkyCash.
Powiązanie numeru telefonu z numerem rejestracyjnym pojazdu dokonane wcześniej na portalu flotowym będzie już gotowe w aplikacji aby rozpocząć parkowania.

>>
Czy do limitu dziennych transakcji wliczają się przejazdy przez bramki autostradowe?

Przejazdy przez autostrady są poza limitem dziennych transakcji dobowych.

>>
Czy zakup na stacjach np.kawy czy żarówki wlicza się do limitu dziennych transakcji?

Tak, wlicza się dlatego lepiej zakupić produkty pozapaliwowe wraz z tankowaniem.

>>
Które autostrady obsługiwane są przez karty FLOTEX POLSKA ?

Kartami ORLEN, SHELL i BP można opłacać autostrady A1,A2 i A4.
Karta AMIC nie obsługuje płatności za autostrady.

>>
Czym jest usługa mFLOTA

Aplikacja mobilna mFLOTA jest oprogramowaniem służącym do realizacji transakcji paliwowych bezpośrednio przy dystrybutorze na stacjach paliw PKN ORLEN. Realizuje alternatywny, samoobsługowy model potwierdzania transakcji za zatankowane paliwo z użyciem karty paliwowej bez konieczności wykonywania operacji w kasie stacji. Aplikacja mFLOTA jest oferowana jako alternatywna , szybka forma użycia karty paliwowej do potwierdzania transakcji na stacji paliw. Aplikacja obsługuje dodatkowo  zakup płynów do spryskiwaczy na podjeździe stacji paliw oraz pozwala na skorzystanie z myjni (na wybranych stacjach paliw).

>>
Jak aktywować usługę mFLOTA?
 • Na portalu klienta  w zakładce oferty należy wybrać usługę mFlota i podpisać elektroniczny dokument (aneks) lub zgłosić chęć posiadania tej usługi na adres : biuro@flotex.pl
 • Otrzymujemy potwierdzenie zawarcia umowy oraz informację, że umowa wchodzi w życie od następnego dnia.
 • Od daty wejścia w życie umowy, na portalu klienta pojawi się wykaz kart w zakładce UMOWY w pozycji AKCJE, który należy uzupełnić tj. do numerów kart przypisać numery telefonów.
 • Następnie klient powinien ściągnąć na swojego smartfona aplikację mFlota Orlen poprzez AppStore lub GooglePlay.
 • Podczas pierwszego logowania w aplikacji podajemy numer karty, numer telefonu oraz swój kod PIN.
 • Aplikacja weryfikuje poprawne przypisanie danych i uruchamia funkcjonalności rozliczania transakcji przy dystrybutorze za pomocą QR kodu.
>>
Co to jest FLOTEX LIST PRICE?

FLOTEX LIST PRICE to aktualizowana co 24 godziny lista cen benzyny oraz oleju napędowego, która będzie obowiązywała naszych Klientów na stacjach AMIC na terenie Polski.