Jak prawidłowo poruszać się po rondzie?

Ile razy byliście świadkami konfliktu na rondzie? Jak często doświadczaliście sytuacji, w której kierowca chciał wymusić na innym pierwszeństwo? Rondo, mimo że skonstruowane zostało po to, by zmniejszyć zagrożenie oraz ułatwić jazdę po krzyżujących się drogach, często daje odwrotne efekty. Problemem są niejasne przepisy drogowe oraz złe nawyki kierowców. W artykule przedstawiamy jak poprawnie poruszać się po skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oraz wyjaśniamy najbardziej kontrowersyjne sytuacje, które mogą skutkować kolizją na rodzie.

Jak poprawnie wjeżdżać na rondo tradycyjne?

Kierowcy przed rondem najczęściej widzą znak „Ustąp pierwszeństwa”. Oznacza to, że przed wjechaniem na skrzyżowanie zobowiązani jest do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim pojazdom poruszającym się po rondzie.

Jak zmienić pas ruchu na rondzie tradycyjnym?

Zasady zmiany pasa na rondzie nie różnią się niczym od zasad obowiązujących na każdej innej drodze. Przed wykonaniem manewru należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się pasem, na który zamierza się wjechać. Ta zasada obowiązuje podczas wjazdu na rondo, zmieniamy pasa ruchu lub zjazdu z ronda pasem wewnętrznym.

Jak zjechać z ronda tradycyjnego?

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym powinno być opuszczane z pasa zewnętrznego. Na polskich drogach, w tym również na rondach, obowiązuje ruch prawostronny. W praktyce oznacza to, że prawy pas ruchu jest domyślnym pasem, po którym powinniśmy się poruszać i skręcać. Kierowcy znajdujący się na pasie wewnętrznym zobowiązani są do zmiany pasu w momencie, w którym chcą opuścić rondo.

Jak używać kierunkowskazów na rondzie tradycyjnym?

Kierowca ma obowiązek zasygnalizowania zjazdu z ronda prawym kierunkowskazem oraz zmiany pasa ruchu. Niektórzy kierowcy wjeżdżając na rondo sygnalizują zamiar zawrotki włączając lewy kierunkowskaz. Jest to jednak przestarzały nawyk, który zamiast pomóc innym uczestnikom ruchu drogowego, jest dla nich mylący.

Podsumowując, mimo że nie ma przepisów ruchu drogowego, które bezpośrednio dotyczą rond, to jazda po nich jest jasno określona artykułami kodeksu drogowego. Kluczem jest jedynie zrozumienie przepisów i odpowiednie zastosowanie się do nich.