Informacja o zmianach w sposobie fakturowania

Dzięki uzyskaniu pozytywnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, FLOTEX POLSKA II Sp. z o.o. sp. komandytowa, wprowadza istotną zmianę w sposobie fakturowania sprzedaży towarów i usług nabywanych w systemie kart paliwowych. Prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości do pracowników odpowiedzialnych za procesy księgowe w Państwa firmie.

Sierpień 2020 roku jest pierwszym miesiącem, w którym jak dotychczas nie zostaną wystawione faktury zaliczkowe dla przedpłat, charakterystyczne dla firmy FLOTEX POLSKA w dotychczasowo obowiązującym obiegu dokumentów.

Dla przypomnienia, sprzedaż towarów i usług przez FLOTEX POLSKA jest tzw. dostawą ciągłą z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Klienci dokonują na bieżąco wpłat księgowanych na ich indywidualne rachunki rozliczeniowe. Do tej pory, jeśli na koniec okresu rozliczeniowego (czyli każdego kolejnego miesiąca) na rachunku indywidualnym Klienta pozostawała nadwyżka wpłaconych środków ponad wartość kupionych w okresie rozliczeniowym towarów i usług, FLOTEX POLSKA wystawiał fakturę zaliczkową. W konsekwencji rozliczenie każdego kolejnego okresu zaczynało się od wystawienia korekt faktur zaliczkowych (- 100%), a kończyło wystawieniem faktury zaliczkowej dla nadwyżki środków na kolejny okres.

Dzięki wprowadzanej zmianie, FLOTEX POLSKA nie będzie od teraz wystawiał swoim Klientom comiesięcznych faktur zaliczkowych i korekt zaliczek. Środki jakie pozostaną do dyspozycji Klienta po zaliczeniu jego wpłat na poczet zapłaty ceny za nabyte towary i usługi zostaną wykazane na saldzie rachunku Klienta jako kwota pozostająca do dyspozycji na zakupy w kolejnych miesiącach.

Wprowadzona przez nas zmiana znacznie uprości obieg dokumentów, zmniejszając jednocześnie ich liczbę. Od sierpnia w standardzie FLOTEX POLSKA obowiązują dwa główne dokumenty:

Bieżący miesiąc jest pierwszym, który otwiera nowy sposób fakturowania, a zarazem ostatnim, jaki zamyka dotychczasowo stosowany system. W związku z tym końcem sierpnia po raz ostatni zostaną wystawione korekty faktur zaliczkowych, czyli korekty zaliczek dotyczące środków wykazanych jako zaliczki na dzień 31.07.2020 r. Począwszy od rozliczenia sierpnia, FLOTEX POLSKA zakończy ten miesiąc wystawieniem jedynie faktur zbiorczych, a środki do wykorzystania przez Klientów na wrzesień będą figurować jako saldo indywidualnego rachunku Klienta i jako takie zostaną wykazane w zestawieniu.

W związku z wprowadzanymi modyfikacjami zmianie uległo brzmienie niektórych zapisów naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Ze zaktualizowanym, obowiązującym od dzisiaj (tj. 21 sierpnia 2020 r.) dokumentem można się zapoznać TUTAJ.

Nieustannie dążymy do tego, aby wprowadzać w naszej firmie rozwiązania optymalizujące proces obsługi Klienta. Mamy nadzieję, że ta zmiana spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem