Badanie techniczne pojazdu – o czym musisz wiedzieć

Wykonanie badania technicznego pojazdu przed upływem wyznaczonego terminu to jeden z obowiązków każdego właściciela samochodu W jego interesie jest dbanie o sprawność techniczną samochodu, która ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo po drodze. Innym istotnym powodem dla którego należy pamiętać o terminowym przeglądzie są wysokie kary pieniężne, nakładane za przekroczenie daty ważności ostatniego badania. Z tego artykułu dowiesz się jak przebiega takie badanie, jakie zmiany zostały wprowadzone od 2021 roku, a także dowiesz się na co zwrócić uwagę przed przystąpieniem do diagnostyki pojazdu.

Czemu służy badanie techniczne pojazdu i jak przebiega?

Badaniom technicznym są poddawane wszystkie pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego. Celem takiego badania jest sprawdzenie czy pojazd jest dostatecznie sprawny aby poruszać się po drogach, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla prowadzącego oraz pozostałych uczestników ruchu. Przystępując do badania diagnostycznego po raz pierwszy musisz wiedzieć, że może ono przebiegać na dwa sposoby. Na stacji kontroli pojazdów możesz zostać poproszony o pozostawienie kluczyków do auta i powrót po ok. 30 minutach – wtedy mówimy o badaniu bez obecności kierowcy. Istnieje jednak większa szansa na to, że pracownik poprosi cię o pomoc w wykonaniu badania poprzez wykonanie kilku prostych poleceń. Nie musisz się obawiać, że źle je wykonasz, ponieważ ograniczają się one do tak podstawowych czynności jak np. uruchomienie świateł czy skręcanie kołami. Po pomyślnie zakończonym teście, pracownik wprowadzi wyniki do systemu i dokumentów.

Co podlega kontroli?

Zmiany w procedurze badania wprowadzone przez Unię Europejską w 2014 roku weszły w życie w Polsce dopiero od stycznia br. Wprowadzona dyrektywa wymaga znacznie bardziej dokładnego przeprowadzania testów – włącznie fotografowaniem badanego auta oraz dokumentowaniem stanu jego licznika. Co jeszcze jest poddawane badaniu? W pierwszej kolejności następuje identyfikacja pojazdu – pracownik warsztatu sprawdza zgodność numeru VIN. Następnie kontroli są poddawane elementy zewnętrzne – lusterka, stan opon, tablic rejestracyjnych, działanie i ustawienie świateł a także stan pasów bezpieczeństwa. Następnie sprawdzane jest zawieszenie, elementy nośne nadwozia, układy sterownicze, hamowania oraz układ wydechowy. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie badania ma także obowiązek upewnić się, że w wyposażeniu auta znajduje się trójkąt ostrzegawczy oraz gaśnica. Od tego roku sprawdzany jest również poziom emisji spalin, jednak ma to miejsce tylko w przypadku, kiedy pracownik podejrzewa, że filtr DPF odpowiedzialny za filtrowanie spalin został usunięty.

Jak często i gdzie udać się na badanie techniczne?

Częstotliwość badania technicznego jest uzależniona od roku produkcji auta. Pierwszy przegląd nowego samochodu powinien odbyć się po trzech latach od jego pierwszej rejestracji i obowiązuję przez kolejne dwa lata. Po tym okresie (5 lat) kierowca jest zobligowany do corocznego przeprowadzania diagnostyki pojazdu. Inaczej jest w przypadku aut z instalacją LPG które bez względu na roku produkcji, rokrocznie muszą przechodzić badanie techniczne. Jednostkami upoważnionymi do realizacji badań technicznych dla aut do masy 3,5 tony są Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów. Pojazdy przekraczające tą masę powinny udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Warto wiedzieć, że kierowca chcący poddać auto badaniu technicznemu, nie musi realizować go w mieście w którym było rejestrowane auto – może je wykonać w dowolnym miejscu w Polsce.

Płatności i kary za przekroczenie terminu okresowego badania

Wprowadzone przez Unię Europejską przepisy wpłynęły również na dokonywanie płatności za tą usługę. Przed zmianami opłatę za badanie uiszczało się po sprawdzeniu stanu pojazdu, w zależności od tego czy auto pomyślnie przeszło weryfikację. Oznaczało to, że jeśli auto nie otrzymało pozytywnego wyniku, kierowca nie musiał płacić za usługę. Obecnie płatność odbywa się przed wykonaniem usługi i jest bezzwrotna – bez względu na wynik badania.

Koszt badania technicznego dla samochodu osobowego to 99 zł. Posiadacze auta z instalacją LPG muszą się natomiast liczyć z wydatkiem rzędu 162 zł. Jazda bez ważnego przeglądu może znacznie obciążyć naszą kieszeń, ponieważ kwota mandatu w takiej sytuacji może wynosi nawet 500 zł. Dodatkowo jeżeli organ kontrolujący stwierdzi, że samochód sprawia zagrożenie dla ruchu drogowego, może zatrzymać dowód rejestracyjny, a w najgorszym przypadku, auto zostanie odholowane na koszt właściciela.

Negatywny wynik i dodatkowe badania

Jeśli twoje auto nie przeszło pomyślnie badania, w zależności od powodu usterki uniemożliwiającej wydanie pozytywnego wyniku testu masz dwie możliwości. Jeśli usterka jest drobna, w ciągu 14 dni możesz ją usunąć i ponownie udać się na badanie. Natomiast w przypadku kiedy problem jest poważniejszy i może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, diagnosta jest zobowiązany wstrzymać dowód rejestracyjny, a transport do warsztatu samochodowego będzie wymagał udziału lawety która odholuje auto. Po usunięciu usterki należy po raz kolejny zgłosić się na badanie, aby odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny.

W najbliższym czasie mają też zostać wprowadzane dodatkowe opłaty dla osób, które udają się na badanie techniczne pojazdu z opóźnieniem. Pomysł na ukaranie spóźnialskich ma dodatkowo zmobilizować kierowców do przestrzegania terminów. Takie opłaty miałyby być doliczane do rachunku za usługę badania technicznego.

Nie pamiętasz, kiedy kończy się data ważności przeglądu Twojego auta? Warto wiedzieć że możesz to sprawdzić logując się poprzez twój Profil Zaufany, na stronię:

https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoj-pojazd