Potrącenie zwierzęcia na drodze – jak reagować?

Kierowcy muszą liczyć się z wieloma niebezpieczeństwami, które czyhają na nich na drogach. Jednym z nich są dzikie zwierzęta. Potrącenie królika, lisa czy sarny zdarza się bardzo często, przede wszystkim jesienią i zimą. Jest to okres, w którym zwierzęta migrują z dotychczasowych żerowisk, przemieszczając się po drogach. Warto wtedy jadąc samochodem zachować szczególną ostrożność. Gdy mimo to, niestety dojdzie do potrącenia, ważna jest odpowiednia reakcja, która pomoże zwierzęciu, ale i pozwoli uniknąć nam konsekwencji. Co wtedy zrobić? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Jakie czynności należy wykonać po potrąceniu zwierzęcia?

Po pierwsze, jeśli potrąciliśmy zwierzę, niezwykle ważne jest, aby zatrzymać się i udzielić mu pierwszej pomocy, gdyż ranne zwierzę może jej natychmiast wymagać. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ potrącony osobnik może być wobec nas agresywny.

Następnie, ważne jest, aby powiadomić odpowiednie służby. W niektórych krajach jest to obowiązek prawny, więc należy upewnić się, czy obowiązują nas takie przepisy. Powiadomienie odpowiednich służb spowoduje, że przyjedzie patrol, który udzieli odpowiedniej pomocy zwierzęciu oraz stworzy raport o wypadku.

W następnej kolejności należy zabezpieczyć miejsce wypadku, aby uniknąć dodatkowych obrażeń u zwierzęcia lub innych uczestników ruchu drogowego. Można to zrobić poprzez zamknięcie drogi lub zastosowanie odblaskowych znaków ostrzegawczych.

Jeśli to możliwe należy również uzyskać informacje od świadków wypadku, którzy będą mogli udzielić informacji na temat przebiegu zdarzenia, co może pomóc w ustaleniu odpowiedzialności za wypadek.

Jakie służby powiadomić o wypadku?

Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu telefon na policję (997) lub numer alarmowy (112). Mundurowi, po otrzymaniu zgłoszenia przyjadą na miejsce zdarzenia, pomogą kierowcy, a także zgłoszą wypadek do odpowiednich służb, które pomogą zwierzęciu. Zazwyczaj są to lekarze weterynarii, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego lub Służby Leśnej. W przypadku, gdy nie my odpowiadamy za wypadek, ale przejeżdżaliśmy drogą, na której znajdywało się martwe zwierzę, również powinniśmy to zgłosić, gdyż zabite zwierzę stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego. Z prośbą o jego usunięcie zgłosić można się również do poszczególnych zarządców dróg:

– Generalny Dyrektor Dróg Krajowych – odpowiada za drogi krajowe.

– Zarząd Województwa – odpowiada za drogi wojewódzkie.

– Zarząd Powiatu – odpowiada za drogi powiatowe

– Burmistrz, Prezydent Miasta, Wójt – odpowiada za drogi gminne

Czy po potrąceniu zwierzęcia należy się nam odszkodowanie?

Szkody po potrąceniu dzikiej zwierzyny bywają bardzo duże, w szczególności, gdy mamy do czynienia ze zwierzętami o dużych gabarytach, takimi jak: sarny, jelenie, dziki czy łosie. Gdy dochodzi do tego prędkość, często z aut zostają wraki. Warto więc zabezpieczyć się na wypadek takiej sytuacji i mieć wykupione AC. Wtedy szkodę zgłaszamy do ubezpieczyciela, który ją wycenia oraz wypłaca środki na naprawę auta. Jeśli mamy tylko OC, szkodę możemy zgłosić do zarządcy drogi, który zobowiązany jest do wypłacenia nam rekompensaty.

WAŻNE: W obu sytuacjach odszkodowanie za szkodę wypłacane jest tylko w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza drogą oznaczoną A18b, czyli „uwaga na zwierzęta leśne”. Jeżeli wypadek zdarzył się na takiej drodze, prawdopodobnie wina spadnie na kierowcę, który jadąc samochodem zobowiązany jest do zachowania na niej szczególnej ostrożności.