Metoda podzielonej płatności (split payment) dla Klientów FLOTEX POLSKA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada 2019 zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment (inaczej MPP) dla kategorii towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w tym dla paliw silnikowych przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Kogo dotyczy obowiązek MPP?

Obowiązek zapłaty w MPP dotyczy faktur przekraczających 15 tys. PLN brutto na towary wymienione w Załączniku 15 do ustawy. Nabywca ma obowiązek zapłacić kwotę VAT wynikającą z faktury metodą split payment i jedynie taki sposób rozliczenia pozwoli zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek zapłaty z zastosowaniem split paymentu dotyczy także faktur dokumentujących transakcje dotyczące kilku rodzajów towarów/usług. Faktury opiewające na kwotę co najmniej 15 tys. PLN brutto, w których wartość towarów/usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy wynosić będzie mniej niż 15 tys. PLN (np. 100 PLN), również należy rozliczyć przez MPP. W takim przypadku powstanie konieczność zapłaty z zastosowaniem split paymentu tylko kwoty opiewającej na wartość towarów/usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy (a nie całej faktury).

Szczegółowe informacje na temat MPP oraz możliwych sankcji za niestosowanie się do przepisów, można znaleźć TUTAJ.

Jak rozliczać karty paliwowe przez MPP?

FLOTEX POLSKA stworzył mechanizm, który ma na celu uporządkowanie dokonywania wpłat zaliczek tak, aby podczas ewentualnej kontroli organów skarbowych można było łatwo określić, której faktury dotyczyła wpłata. Każdego pierwszego dnia miesiąca generujemy na Portalu Klienta w zakładce >>Finanse<< tzw. numer prefiks odpowiadający numerowi wystawionej później faktury. Dokonując przelewu, oprócz słowa „zaliczka” w tytule należy wpisać wygenerowany dla Państwa indywidualny numer prefiks, zgodnie z przykładem: „Zaliczka, 0000/19/10”.

Specjalnie dla naszych Klientów stworzyliśmy dodatkowo narzędzie Kalkulatora wpłat, dzięki któremu mogą Państwo w łatwy sposób obliczyć, jaką kwotę, według obowiązującej stawki oprocentowania VAT, należy uregulować metodą MPP.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie wpłat zaliczek i rozliczeń Państwa kart paliwowych przez MPP, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym BOK: 17 854 53 05, biuro@flotex.pl