Jakie są rodzaje Kart Paliwowych?

Są 2 typy Kart Paliwowych:

  • Typ S – karta wystawiana na numer rejestracyjny pojazdu,

  • Typ K – karta wystawiana na imię i nazwisko kierowcy lub na okaziciela.

Leave a Comment