Jakie informacje zawiera faktura?

Faktura zbiorcza za transakcję wystawiana jest przez FLOTEX POLSKA po zakończeniu każdego miesiąca, który zgodnie z umową stanowi okres rozliczeniowy. Szczegółowe zestawienie wraz z informacjami o transakcjach zawiera załącznik – specyfikacja faktury. Są to :

  • numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,

  • numery rejestracyjne pojazdów,

  • nazwy miejscowości i daty transakcji,

  • nazwy zakupionych produktów,

  • ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,

  • cenę po rabacie,

  • wartość netto i brutto paliw oraz towarów i usług.

Załącznik uwzględnia podział pojazdów na osobowe i ciężarowe, co ułatwia księgowanie i odliczanie podatku VAT.

Leave a Comment