Przygotowaliśmy dla Państwa tzw. Pakiety Kartowe czyli gotowe limity zakupów produktów paliwowych oraz towarów i usług dostępnych na stacjach paliw. Taka opcja pozwoli Państwu szybko i sprawnie wybrać dla danej karty możliwości zakupowe według Państwa potrzeb. Stworzyliśmy oddzielne Pakiety Kartowe dla kart ORLEN, BP, SHELL i AMIC. Pakiety ORLEN i AMIC w swej nazwie zawierają limit litrowy, a pakiety BP i SHELL limit w złotych. Limity na Pakietach są limitami dobowymi.

Pakiety kart OrlenPakiety kart BP
Pakiety kart ShellPakiety kart Amic