Wzrost składki na OC samochodu prywatnego w związku ze szkodą pojazdem służbowym

Opiekun Biznesowy Flotex wyjaśnia: Wzrost składki na OC samochodu prywatnego w związku ze szkodą pojazdem służbowym

Pracownicy, którzy użytkują samochody służbowe, powinni mieć na uwadze, że w przypadku wyrządzenia szkody firmowym pojazdem, wysokość składki na OC ich własnego samochodu może ulec zmianie. Opiekun biznesowy Flotex wskazuje na przepisy, które warto znać aby uniknąć szoku cenowego przy wznawianiu ubezpieczenia OC.

CASE STUDY #2 Wzrost składki na OC samochodu prywatnego w związku ze szkodą pojazdu służbowego

Właściciel rocznego Fiata Tipo o wartości 37 000 zł udał się do swojego ubezpieczyciela po wznowienie ubezpieczenia OC i AC w związku ze zbliżającym się końcem 12-miesięcznego okresu eksploatacji. Na miejscu doznał tzw. „szoku cenowego” ponieważ okazało się, że wzrosła wysokość składki na ubezpieczenie OC. Kierowca był przekonany, iż nie posiada żadnych szkód. Pomimo poszukiwania ofert u innych firm ubezpieczeniowych, właściciel Fiata Tipo za każdym razem dowiadywał się o szkodzie.

Opiekun biznesowy Flotex wyjaśnia, w jaki sposób doszło do takiej sytuacji:

Agent ubezpieczeniowy poinformował swojego klienta, że historia ubezpieczeniowa została obciążona szkodą w ubezpieczeniu OC, wskutek czego wysokość składki wzrosła o 560 zł. Przyczyną tego stanu rzeczy było wyrządzenie szkody samochodem służbowym.

Właściciel Fiata Tipo nie wziął on pod uwagę treści Art. 102 oraz 102a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nią Fundusz pełni funkcję ośrodka informacji, a do jego zadań należy m.in. tworzenie i prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie niezbędnym do identyfikacji, weryfikacji i przeciwdziałania naruszeniu interesów uczestników rynku ubezpieczeniowego, obejmującej w szczególności informacje o wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach z umów ubezpieczenia (ze szczegółowym brzmieniem przepisów można zapoznać się tutaj).

Używając w codziennej pracy służbowego samochodu należy mieć na uwadze fakt, że wzrost składki OC wskutek wyrządzenia szkody nie jest powiązany z samochodem, jakim została ona wyrządzona, a z kierowcą, który był sprawcą zdarzenia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odnotuje w swoim systemie dokonaną szkodę, skutkiem czego wysokość składki na ubezpieczenie OC wzrośnie niezależnie od ubezpieczyciela z którym nawiążemy współpracę na kolejny okres.

Jeżeli interesują Was artykuły  poruszające m.in. kwestie ubezpieczenia pojazdu, naprawy szkód czy innych zagadnień przydatnych kierowcom, śledźcie uważnie naszą Strefę kierowcy.

Regularnie będziemy analizować oraz komentować realne sytuacje opracowane we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi.