Limity prędkości w roku 2018 w Polsce

Limity prędkości w roku 2018 w Polsce

Z jaką prędkością można jechać po autostradzie? Czy limity prędkości są zależne od pory dnia? Jak wygląda kwestia 2-krotnego przekroczenia prędkości? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w niniejszym wpisie – informacje dotyczą samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.

Strefa zamieszkania – strefa ta jest szczególnym miejscem na terenie zabudowanym, gdzie należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością do 20km/h. Strefę zamieszkania (oznakowaną znakiem D40) definiuje się jako obszar, po którym pieszy może swobodnie poruszać się po całej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Teren zabudowany – w tym przypadku limit prędkości jest zależny od pory dnia:

  • 50km/h – z taką prędkością można się poruszać w godzinach 5:00-23:00. Limit ten został ustalony na podstawie danych z wypadków, które wskazują, że potrącenie pieszego z prędkością większą niż 50km/h dramatycznie zmniejsza jego szanse na przeżycie wypadku.
  • 60/km/h – w godzinach nocnych, tj. 23:00-5:00 limit prędkości zwiększony jest o 10km/h.

Tego typu rozróżnienie jest wyjątkowe na obszarze Unii Europejskiej – istnieje tylko na terytorium Polski. Pojawiają się informacje o planach wprowadzenia zmian w tym zakresie, ponieważ w 2017 roku Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu wydała zalecenie, aby ujednolicić polskie przepisy do standardów w pozostałych krajach wspólnoty.

2-krotne przekroczenie prędkości – od 18 maja 2015 roku obowiązują przepisy uderzające w kierowców drastycznie przekraczających prędkość. Za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością 2-krotnie wyższą od dozwolonej grozi tymczasowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, 10 punktów karnych oraz mandat. Kierowcom, którzy złamią zakaz i zostaną przyłapani, czas kary zostanie przedłużony do 6 miesięcy. Kolejny przypadek recydywy oznaczać będzie utratę prawa jazdy – by je odzyskać konieczne będzie ponowne zdanie egzaminu.

Limity prędkości w terenie niezabudowanym przedstawiają się następująco:

tabela prędkości