Leasing czy Kredyt Samochodowy — która opcja jest bardziej opłacalna dla Twojej firmy?

Wybór między leasingiem a kredytem samochodowym to istotna decyzja, przed którą staje każda organizacja korzystająca z floty pojazdów. Wybór właściwej formy zakupu aut niesie skutki nie tylko dla finansów firmy, lecz także jej strategii rozwoju oraz elastyczności operacyjnej. Z powodów tych warto decydować się na określony model, będąc świadomym tego, jakie idą za nimi konsekwencje. W tym artykule przyjrzymy się plusom oraz minusom obu tych rozwiązań, analizując je z aspektów najbardziej istotnych dla funkcjonowania firmy. 

KWESTIE FINANSOWE – KOSZTY POCZĄTKOWE, RATY, PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 

Najważniejszym aspektem tego wyboru są oczywiście kwestie finansowe – to właśnie na nich skupimy się w pierwszej części analizy. Zacząć ją warto od analizy kosztów początkowych. W przypadku leasingu jedynym kosztem jest zwykle opłacenie depozytu. Podczas brania kredytu zmuszeni jesteśmy do włożenia sporo wyższego wkładu własnego, który może stanowić problem dla nowych przedsiębiorstw. Opłaty za leasing ustalane są wraz z początkiem umowy – są one stałe i przewidywalne. Kredyt firmowy to często raty zmienne, co w czasach szybko zmieniającej się polityki monetarnej i skokach stóp procentowych generuje trudności w spłacie zobowiązań wobec banku. Różnica jawi się także w zdolności kredytowej firmy — zostanie ona sprawdzona w obu przypadkach, lecz o wiele większego znaczenia nabiera w przypadku wyboru kredytu. 

Leasing zwykle stanowi także niższe obciążenie miesięczne, co przekłada się na zwiększenie płynności finansowej firmy. Kredyt samochodowy prowadzi jednak do stopniowego budowania aktywów firmy. Większa dostępność gotówki może przydać się nowym lub rozwijającym się przedsiębiorstwom, te dobrze osadzone powinny jednak skupiać się na dalekosiężnym rozbudowywaniu swojej wartości. Innym plusem kredytu jest łatwiejsza możliwość porównania różnych warunków — umowy kredytowe są dość standardowymi dokumentami i prościej porównać je między sobą tak, aby wybrać najlepszą opcję. 

Opcje te różnią się także tym, w jaki sposób rozliczane są od nich podatki. W przypadku leasingu firma może odliczyć 50% podatku VAT, a wysokość rat, opłatę wstępną oraz wydatki eksploatacyjne wpisać do kosztów prowadzenia działalności. Może to znacznie przyczynić się do redukcji podatku dochodowego. Kredyt pozwala na wpisanie w koszta wyłącznie odsetek i kosztów eksploatacyjnych oraz odliczenie 50% VAT – wpływa to na redukcję w mniejszym stopniu niż w przypadku leasingu.

ELASTYCZNOŚĆ OPERACYJNA I WZGLĘDY STRATEGICZNE

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest elastyczność operacyjna. Leasing pozwala na częstszą wymianę modeli pojazdów na nowsze, co przydaje się firmom, które muszą spełniać oczekiwania klientów. Kredyt ogranicza elastyczność na rzecz własności pojazdu, co jest dobrą opcją w branżach, gdzie nowa flota nie jest głównym priorytetem. 

Wybór między leasingiem a kredytem powinien być również rozważany w kontekście długoterminowych celów firmy. Leasing jest lepszą opcją wszędzie tam, gdzie wymagana jest szeroka elastyczność, np. w wielkości czy składzie floty samochodowej. Kredyt jest o wiele lepszą opcją w przypadku organizacji, które stawiają na stabilny rozwój i długoterminową własność pojazdów, która prowadzi do zwiększenia środków firmy. 

Podsumowując — w przypadku małych przedsiębiorstw, którym zależy przede wszystkim na elastyczności operacyjnej, a same posiadają wyłącznie małą flotę, o wiele lepiej sprawdzi się forma leasingu. Generuje ona mniejsze koszty początkowe, bieżące i pozwala na częste zmiany floty. Pozwala także na odliczenie większej ilości kosztów. Większe przedsiębiorstwa, które posiadają od kilkunastu do kilkudziesięciu pojazdów, zdecydowanie powinny skłonić się w stronę droższego kredytu – pozwala on na stopniowe rozszerzanie się aktywów organizacji i stabilny rozwój w dłuższej perspektywie, co rekompensuje gorsze możliwości odliczeń od podatku czy wyższe koszty rozwiązania.