Komunikat w sprawie wyroku TSUE

Szanowni Państwo,

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia o wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 15 maja 2019 r. wyroku w sprawie Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH, który dotyczył rozliczeń podatkowych zakupu paliwa dokonywanego za pośrednictwem kart paliwowych.  Wyrok ten jest kolejnym wyrokiem TSUE w podobnej sprawie po wyroku TSUE z 2003 r. i dotyczy pojawiających się od lat rozbieżności w spojrzeniu na niektóre aspekty dotyczące transakcji z użyciem kart paliwowych. 

Z uwagi na kierowane do Nas pytania ze strony niektórych kontrahentów w związku z przedmiotowym wyrokiem, po konsultacjach z naszym Działem Prawnym, postanowiliśmy wyjść naprzeciwko tymże zapytaniom przekazując niniejszą informację.

Wyrok TSUE w sprawie Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH, podobnie jak inne wyroki wydane w sprawach odpowiedzi na pytania prejudycjalne, dokonuje wykładni prawa wspólnotowego w kontekście stanu faktycznego zaistniałego w konkretnej sprawie. Dopiero do sądów krajowych oraz organów administracyjnych rozpatrujących podobne sprawy w przyszłości pozostaje ocena, czy okoliczności zaistniałe w tychże sprawach są na tyle podobne, aby uzasadnione było przyjęcie wykładni zaprezentowanej przez TSUE. 

Wyrok TSUE w sprawie Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH dotyczy stanu faktycznego i modelu biznesowego rozliczeń z użyciem karty paliwowej różniącego się w sposób zasadniczy od modelu przyjętego przez naszą Firmę w ramach oferowanego m.in. Państwu systemu zakupu paliwa. Jednocześnie sprawa, którą zajmował się TSUE dotyczyła podmiotów powiązanych, świadczących wzajemnie na swoją rzecz usługi, których jednym z elementów było dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem karty paliwowej. 

W świetle powyższego zaprezentowana w wyroku TSUE w sprawie Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH wykładnia przepisów wspólnotowych nie ma bezpośredniego wpływu na dotychczasowe funkcjonowanie oraz rozliczenia wynikające z transakcji zakupu paliwa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości nasze Biuro Obsługi Klienta pozostaje do Państwa dyspozycji.