Jak aktywować usługę mFLOTA?

  • Na portalu klienta w zakładce oferty należy wybrać usługę mFlota i podpisać elektroniczny dokument (aneks) lub zgłosić chęć posiadania tej usługi na adres : biuro@flotex.pl
  • Otrzymujemy potwierdzenie zawarcia umowy oraz informację, że umowa wchodzi w życie od następnego dnia.
  • Od daty wejścia w życie umowy, na portalu klienta pojawi się wykaz kart w zakładce UMOWY w pozycji AKCJE, który należy uzupełnić tj. do numerów kart przypisać numery telefonów.
  • Następnie klient powinien ściągnąć na swojego smartfona aplikację mFlota Orlen poprzez AppStore lub GooglePlay.
  • Podczas pierwszego logowania w aplikacji podajemy numer karty, numer telefonu oraz swój kod PIN.
  • Aplikacja weryfikuje poprawne przypisanie danych i uruchamia funkcjonalności rozliczania transakcji przy dystrybutorze za pomocą QR kodu.