Wprowadzamy zmiany w Ogólnych Warunkach Handlowych FLOTEX POLSKA

W związku z rozszerzeniem usług oferowanych przez FLOTEX POLSKA, ulega zmianie treść Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) realizacji transakcji przy użyciu kart paliwowych z dnia 24.05.2018 r.

Zmiany są efektem podjęcia współpracy z koncernem paliwowym Shell i wprowadzeniem do naszych usług nowych kart paliwowych, a także rozszerzenia możliwości tankowań w sieciach partnerskich Circle K (przy użyciu kart paliwowych BP) oraz LOTOS (karty paliwowe Shell) z uwzględnieniem opłat transakcyjnych.

Nowa treść Ogólnych Warunków Handlowych wynika z potrzeby usystematyzowania Regulaminów poszczególnych ofert rabatowych. Do tej pory wszystkie informacje były ujęte w jednym dokumencie, co mogło wpłynąć na dezorganizację treści.

Równolegle z rozszerzeniem naszych usług o nowe produkty, z dniem dzisiejszym wszedł w życie nowy dokument, którego struktura wzbogacona została o dodatki w postaci Regulaminów korzystania z poszczególnych produktów we współpracy ze stacjami paliw PKN Orlen, BP oraz Shell.

Pełna treść dokumentu dostępna jest na głównej stronie www.flotex.pl w zakładce Oferta → Karty paliwowe → Regulaminy/dokumenty lub po kliknięciu TUTAJ.

W przypadku niezaakceptowania proponowanych zmian, nasi Klienci mają prawo złożenia wypowiedzenia umowy dotyczącej użytkowania kart paliwowych, zgodnie z określonym w niej trybem.