Split payment (MPP) dostępny dla Klientów FLOTEX POLSKA

Wychodząc naprzeciw najnowszym propozycjom Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczeń VAT, uruchomiliśmy możliwość dokonywania płatności za transakcje paliwowe i pozapaliwowe w systemie MPP (split payment). Funkcja jest dostępna dla wszystkich Klientów FLOTEX POLSKA.

Czym jest MPP?

Mechanizm split payment (podzielonej płatności) to dobrowolna metoda rozliczeń, w której płatność za nabyty towar bądź usługę odbywa się w dwóch etapach. Nabywca, po otrzymaniu faktury, oddzielnie opłaca wartość sprzedaży netto na rzecz dostawcy, a kwotę podatku VAT przelewa na dedykowany rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy, u którego dokonuje zakupu.

Jakie są zasady działania MPP?

Mechanizm stosowany jest wyłącznie do płatności dokonywanych przelewem bankowym w polskich złotych na rzecz innych podatników VAT i dedykowany jest przedsiębiorcom posiadającym założoną działalność gospodarczą. Co ważne, metoda ta jest dobrowolna i może odbywać się w sposób wybiórczy, co oznacza, że to nabywca decyduje, którą fakturę opłaci przez MPP, a którą w tradycyjny sposób.

Jak uruchomić funkcję MPP?

Klienci FLOTEX POLSKA, aby skorzystać z możliwości rozliczeń split payment na swoim Panelu Klienta, mogą zlecić uruchomienie tej funkcji w dowolnym momencie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel: 17 28 220 23 lub wysyłając maila na adres: biuro@flotex.pl