Oferty przetargowe

Firma FLOTEX II Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy FLOTEX II Sp. z o.o. Sp.k. wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Rozwój firmy FLOTEX poprzez zarządzanie wzornictwem”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017.

Do pobrania – zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami

Data publikacji: 26.10.2017r.

 

Do pobrania – informacja z otwarcia ofert

Data publikacji 13.11.2017r.