Jakie zmiany w przepisach ruchu drogowego czekają kierowców od 2021 roku?

Przepisy drogowe w Polsce zmieniają się nawet kilka razy w roku. Przeciętny kierowca –  nawet ten korzystający na co dzień z samochodu –  nie raz ma problem, aby być na bieżąco z kodeksem ruchu drogowego. Jakie nowości przyniesie nowelizacja na 2021?

Co zmieniło się w tym roku?

Na nowelizację ustawy, która zwiększy bezpieczeństwo na polskich drogach czekają od dawna uczestnicy ruchu drogowego. Rząd postawił na stopniowe wprowadzenie zmian. Już od października tego roku rozpoczęto wdrażanie nowych przepisów, a jednocześnie aktualizację tych obowiązujących. Od 4 października wszyscy kierowcy otrzymali dodatkową możliwość odzyskania zatrzymanego dowodu rejestracyjnego pojazdu nie tylko w urzędzie, ale także na każdej stacji kontroli pojazdów. Z kolei 4 grudnia wszedł w życie przepis mówiący o braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego, jeśli zabranie w nim miejsca na pieczątki ze stacji diagnostycznej potwierdzającej ważność badań technicznych. Także od grudnia rząd zniósł przepis o konieczności posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy.

Co czeka nas w 2021?

Kolejne zmiany w kodeksie ruchu drogowego zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku. Kilka z nich zapowiadano już wcześniej. Pierwsza nowelizacja dotyczyć będzie kar za przerwę w przeglądzie. Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji na koniec 2019 r., aż 22 proc. zarejestrowanych w Polsce pojazdów nie miało ważnego przeglądu. Aby zmotywować kierowców do dbania o stan samochodu, rząd zdecydował o dwukrotnym podniesieniu kary w przypadku, gdy opóźnienie w przeglądzie wyniesie więcej niż 30 dni.

Kolejną zmianą, która wejdzie w życie początkiem roku będzie zwiększenie kar za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC o około 8 proc. W 2021 roku właściciel pojazdu kategorii B zapłaci 1120 złotych w przypadku zwłoki w odnowieniu ubezpieczenia do 3 dni, 2800 złotych jeśli nie odnowi polisy w terminie od 4 do 14 dni oraz 5600 złotych jeśli przerwa wyniesie ponad 14 dni.

Rząd pomyślał również o udogodnieniach. Od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać dodatkowe ułatwienia jeśli chodzi o przeglądy techniczne. W przypadku kiedy właściciele pojazdów będą robić przegląd przed jego wygaśnięciem (jednak nie wcześniej niż 30 dni) termin badania zostanie wydłużony o rok od daty ważności, a nie momentu przeprowadzenia badania.

To nie koniec zmian w przepisach i ich nowelizacji. Rząd zapowiedział jeszcze trzy kluczowe zmiany: zrównanie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym w dzień i w nocy, obowiązek zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, a także nowe przepisy w stosunku do pieszych – pierwszeństwo już w momencie zbliżania się do przejścia, a także zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dokładna data nie jest jeszcze znana.