Pomoc prawna D.A.S.

W trosce o Naszych Klientów nawiązaliśmy  współpracę z D.A.S. Towarzystwem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. ,  w ramach której FLOTEX POLSKA od miesiąca grudnia 2014 zapewnia wszystkim swoim Klientom posiadającym aktywne karty* darmowy dostęp do nielimitowanych telefonicznych porad prawnych.

♦ Miałeś wypadek ? Nie wiesz co zrobić ?
♦ Zostałeś zatrzymany przez policję ? Nie wiesz jakie prawa przysługują Ci odnośnie przyjęcia mandatu ?
♦ Policja chce zatrzymać Twoje prawo jazdy lub dowód rejestracyjny ?
♦ Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, a Twoim zdaniem nie ma do tego podstaw?
♦ Po kilku dniach od zakończonej naprawy samochód znowu się psuje, a mechanik nie przyjmuje reklamacji ?

We wszystkich trudnych sytuacjach masz zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ale nie zawsze musisz o nich pamiętać !
Jak to działa ?
Telefoniczne porady prawne są udzielane w dni robocze w godz. 9.00.-17.00 , a poza tymi godzinami w sytuacjach alarmowych.
801 801 810 (tylko z telefonów stacjonarnych),
22 453 00 00
Rozpocznij rozmowę słowami : POSIADAM KARTĘ FLOTEX O NUMERZE…

Telefoniczna Porada Prawna to błyskawiczny dostęp do prawników specjalizujących się w problemach związanych z użytkowaniem pojazdu.  Osobą ubezpieczoną jest kierowca pojazdu. Zakres ubezpieczenia obejmuje  telefoniczne konsultacje prawne w razie wystąpienia problemów lub sporów prawnych :

♦ doznanie przez osobę ubezpieczoną szkody na mieniu lub na osobie, wyrządzonej czynem niedozwolonym [ochrona prawna w przypadku szkód komunikacyjnych],
♦ popełnienie przestępstwa lub podejrzenie popełnienia przestępstwa przez osobę ubezpieczoną przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji [ochrona w prawie karnym w komunikacji drogowej],
♦ popełnienie wykroczenia lub podejrzenie popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym [ochrona w prawie wykroczeń drogowych],
♦ zatrzymanie prawa jazdy osoby ubezpieczonej [ochrona prawna uprawnień do kierowania pojazdem],
♦ zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu objętego ubezpieczeniem [ochrona prawna dokumentów pojazdu],
♦ wystąpienie sporu z umów dotyczących pojazdu lub z umów ubezpieczenia autocasco [ochrona prawna umów dotyczących pojazdu].

Liczba telefonicznych porad nie jest ograniczona , a nasz Klient ma prawo w danej sprawie uzyskiwać telefoniczne porady prawne aż do wyjaśnienia sprawy.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie problemy prawne podlegające prawu polskiemu, a sprawy i problemy prawne wymienione powyżej, objęte są ochroną ubezpieczeniową, jeżeli niezależnie od miejsca wystąpienia podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej lub należą do właściwości organów administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

*)usługa uruchamiana jest dla kart , od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego,  w którym karta została aktywowana.